Şükrü adlı kişinin Rehberi

Şükrü
Şükrü adlı kişinin Rehberi

Şehir Turu

Akdamar Adası, Türkiye'nin Van ve Bitlis illeri arasında bulunan Van Gölü'nün içinde yer alan ikinci büyük adadır. Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan adada Ermeniler´den kalma bir kilise bulunur. Yüzölçümü yaklaşık 163.753 metrekare olan adanın toplam kıyı uzunluğu 3 kilometreyi bulmaktadır.
Akdamar Island
Akdamar Adası, Türkiye'nin Van ve Bitlis illeri arasında bulunan Van Gölü'nün içinde yer alan ikinci büyük adadır. Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan adada Ermeniler´den kalma bir kilise bulunur. Yüzölçümü yaklaşık 163.753 metrekare olan adanın toplam kıyı uzunluğu 3 kilometreyi bulmaktadır.
Van Gölü'nün 600 bin yıl önce oluştuğu tahmin edilmektedir. Van Gölü, Nemrut Volkanik Dağı'nın patlaması sonucunda oluşmuştur. Van Gölü denizden 1646 metre yüksektir. Van Gölü, ismini Urartu Krallığı'nın başkenti olan Van'dan almaktadır.
Van Lake
Van Gölü'nün 600 bin yıl önce oluştuğu tahmin edilmektedir. Van Gölü, Nemrut Volkanik Dağı'nın patlaması sonucunda oluşmuştur. Van Gölü denizden 1646 metre yüksektir. Van Gölü, ismini Urartu Krallığı'nın başkenti olan Van'dan almaktadır.
VAN KALESİ        Van il merkezinin sınırları içerisinde olup, merkeze 5 km mesafede bulunmaktadır. Van ovasındaki doğu-batı doğrultusunda uzanan kaya kütlesi üzerine kurulmuştur. Kayalık, 20-120 m arasında değişen genişlikte, 1800 m uzunluğunda ve 100 m. yüksekliğinde doğal bir kütleye sahiptir. Güneyden sarp ve dik, kuzeyden meyilli topografik bir özellik göstermektedir. Üç bölümlü kalenin kuzeydeki çıkış yolu, batıdan doğuya doğru hafif rampa şeklindedir. Tuşpa adıyla uzun süre Urartu Devleti'nin başkentliğini yapan kale, Urartu kralı I. Sarduri tarafından M.Ö. 840-825 tarihleri arasında kurulmuştur. Kalede Urartular'dan kalma Madır (Sardur) Burcu, Analı-Kız açık hava tapınağı, 1. Argişti, Kurucular, Menua ve II. Sarduri kaya mezarları, Bin Merdivenler ile ana kayaya oyulmuş sur duvar yatakları ve sur duvarları bulunmaktadır. Kalede Urartular'dan sonra Osmanlı'ya kadar Pers yazıtı dışında herhangi bir kalıntı gelmemiştir. Doğu tarafindaki sur ve kuleler, kuzey batıya bakan kale giriş kapısı, tahkimat ve diger beden duvarları, Yukarı Kale, Süleyman Han Cami ve minaresi ile askeri amaçlı kerpiç ve taştan çeşitli yapılar, Osmanlı döneminden kalmadır.
Castle Of Van
VAN KALESİ        Van il merkezinin sınırları içerisinde olup, merkeze 5 km mesafede bulunmaktadır. Van ovasındaki doğu-batı doğrultusunda uzanan kaya kütlesi üzerine kurulmuştur. Kayalık, 20-120 m arasında değişen genişlikte, 1800 m uzunluğunda ve 100 m. yüksekliğinde doğal bir kütleye sahiptir. Güneyden sarp ve dik, kuzeyden meyilli topografik bir özellik göstermektedir. Üç bölümlü kalenin kuzeydeki çıkış yolu, batıdan doğuya doğru hafif rampa şeklindedir. Tuşpa adıyla uzun süre Urartu Devleti'nin başkentliğini yapan kale, Urartu kralı I. Sarduri tarafından M.Ö. 840-825 tarihleri arasında kurulmuştur. Kalede Urartular'dan kalma Madır (Sardur) Burcu, Analı-Kız açık hava tapınağı, 1. Argişti, Kurucular, Menua ve II. Sarduri kaya mezarları, Bin Merdivenler ile ana kayaya oyulmuş sur duvar yatakları ve sur duvarları bulunmaktadır. Kalede Urartular'dan sonra Osmanlı'ya kadar Pers yazıtı dışında herhangi bir kalıntı gelmemiştir. Doğu tarafindaki sur ve kuleler, kuzey batıya bakan kale giriş kapısı, tahkimat ve diger beden duvarları, Yukarı Kale, Süleyman Han Cami ve minaresi ile askeri amaçlı kerpiç ve taştan çeşitli yapılar, Osmanlı döneminden kalmadır.
Türkiye de tarihi çağlarda faaliyette bulunduğuna dair kayıtları olan 2 yanardağdan biridir. Bunlardan Erciyes dağı hakkında Strabon'un kitabında gözlemlere dayanan kısa notlar bulunmaktadır. Nemrut için ise; daha geniş bilgiler H.Abich'in eserinde ve J.Frödin'in makalesinde bulunmaktadır. İki araştırıcının da bu dağ hakkındaki bilgilerinin kaynağı XV. asırda Vardan adındaki bir Ermeni tarafından yazılan Haissmavoruk ismindeki bir eser teşkil etmektedir. Bu eserde Nemrutla ilgili kısmın H.Abich tarafından verilen çevirisine göre ''1441 yılın büyük bir olay meydana gelmiş ve Chat(Ahlat) ile Bagesch (Bitlis) arasında bulunan Mahrut(Nemrut) dağı gök gürültüsünü andırır sesler çıkarmış ve herkes korku ve dehşete kapılmıştır, çünkü dağın bir şehir genişliğinde yarıldığı ve yarıktan çok koyu renkli bir duman ile çevrili ateş çıktığı görülmüş ve öldürücü fena bir koku insanları hasta etmiştir. Müthiş ateşin etkisi altında taşlar kor haline gelmiş ve muazzam hacimdeki kayalar gök gürültüleriyle havaya fırlatılmıştır...''Bu bilgilerin varlığı Nemrut volkanının tarihi çağlardaki faal volkanlar içinde mütalaa etmesine neden olmuştur. Bu tanımlamaların tipik bir volkan püskürmesini açıkladığına şüphe edilemez aslında Nemrut'un tamamen sönmüş olduğu da iddia edilemez, çünkü kalderasının içinde sıcak bir gölün varlığı, bu gölün civarından sıcak gazların hala çıkmakta olması dağın daha çok sakinlik devresinde bir volkan olarak düşünülmesini gerektirir.
Nemrut Krateri
Türkiye de tarihi çağlarda faaliyette bulunduğuna dair kayıtları olan 2 yanardağdan biridir. Bunlardan Erciyes dağı hakkında Strabon'un kitabında gözlemlere dayanan kısa notlar bulunmaktadır. Nemrut için ise; daha geniş bilgiler H.Abich'in eserinde ve J.Frödin'in makalesinde bulunmaktadır. İki araştırıcının da bu dağ hakkındaki bilgilerinin kaynağı XV. asırda Vardan adındaki bir Ermeni tarafından yazılan Haissmavoruk ismindeki bir eser teşkil etmektedir. Bu eserde Nemrutla ilgili kısmın H.Abich tarafından verilen çevirisine göre ''1441 yılın büyük bir olay meydana gelmiş ve Chat(Ahlat) ile Bagesch (Bitlis) arasında bulunan Mahrut(Nemrut) dağı gök gürültüsünü andırır sesler çıkarmış ve herkes korku ve dehşete kapılmıştır, çünkü dağın bir şehir genişliğinde yarıldığı ve yarıktan çok koyu renkli bir duman ile çevrili ateş çıktığı görülmüş ve öldürücü fena bir koku insanları hasta etmiştir. Müthiş ateşin etkisi altında taşlar kor haline gelmiş ve muazzam hacimdeki kayalar gök gürültüleriyle havaya fırlatılmıştır...''Bu bilgilerin varlığı Nemrut volkanının tarihi çağlardaki faal volkanlar içinde mütalaa etmesine neden olmuştur. Bu tanımlamaların tipik bir volkan püskürmesini açıkladığına şüphe edilemez aslında Nemrut'un tamamen sönmüş olduğu da iddia edilemez, çünkü kalderasının içinde sıcak bir gölün varlığı, bu gölün civarından sıcak gazların hala çıkmakta olması dağın daha çok sakinlik devresinde bir volkan olarak düşünülmesini gerektirir.
Van'ın Gürpınar ilçesinde, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Hoşap(Güzelsu)'da yer almaktadır. Hoşap, Van'a 60 km, Gürpınar ilçe merkezine ise 40 km uzaklıkta bulunmaktadır. Hoşap Suyu’nun kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulan kale, iç kale ile bunun kuzeyindeki dış kaleden oluşmaktadır. Geçmişi itibariyle Urartu Devletine kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beyleri'nin yaptırdığı şekliyle günümüze ulaşmıştır. İç kale giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre Mahmudi Süleyman Bey tarafından, H. 1052 (1643) tarihinde yaptırılmıştır. Dış kale surları arazinin yapısına göre şekillenmiş doğu, kuzey ve batıdan dolanan surlarla çevrelenmiştir. Doğu surları kısmen, batıdakiler ise büyük ölçüde yıkılmış durumdadır. Surları destekleyen burçlardan bazıları günümüze gelmiş, ayrıca doğu ve batıdaki kapıları tamamen yıkılmıştır.
Hoşap Castle
60. Km Hakkari Yolu
Van'ın Gürpınar ilçesinde, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Hoşap(Güzelsu)'da yer almaktadır. Hoşap, Van'a 60 km, Gürpınar ilçe merkezine ise 40 km uzaklıkta bulunmaktadır. Hoşap Suyu’nun kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulan kale, iç kale ile bunun kuzeyindeki dış kaleden oluşmaktadır. Geçmişi itibariyle Urartu Devletine kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beyleri'nin yaptırdığı şekliyle günümüze ulaşmıştır. İç kale giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre Mahmudi Süleyman Bey tarafından, H. 1052 (1643) tarihinde yaptırılmıştır. Dış kale surları arazinin yapısına göre şekillenmiş doğu, kuzey ve batıdan dolanan surlarla çevrelenmiştir. Doğu surları kısmen, batıdakiler ise büyük ölçüde yıkılmış durumdadır. Surları destekleyen burçlardan bazıları günümüze gelmiş, ayrıca doğu ve batıdaki kapıları tamamen yıkılmıştır. 
Muradiye Şelalesi, Van ili, Muradiye ilçesi, Bendimahi Çayı üzerindeki şelaledir. Adını Bağdat seferine çıkan Sultan IV. Murat'tan alır. Şelalenin yüksekliği 18 m'dir. Sadece şelalenin güzelliğinden değil, çevresinde oluşan bitki örtüsü ile de ilgi çeker. Muradiye ilçe merkezinin 8 km kadar kuzeyinde bulunur
Muradiye Şelalesi
Muradiye Şelalesi, Van ili, Muradiye ilçesi, Bendimahi Çayı üzerindeki şelaledir. Adını Bağdat seferine çıkan Sultan IV. Murat'tan alır. Şelalenin yüksekliği 18 m'dir. Sadece şelalenin güzelliğinden değil, çevresinde oluşan bitki örtüsü ile de ilgi çeker. Muradiye ilçe merkezinin 8 km kadar kuzeyinde bulunur
Midyat Devlet Konukevi - Mardin Midyat Konukevi üç katlı bir evdir. Midyat Kaymakamlığı tarafından satın alınmıştır. En alt kat anakayanın oyulması ile elde edilmiş bir oda ve onun ön-bitişiğine eklenmiş bir bölümden oluşmaktadır. İkinci katta geniş bir teras ile üç oda bulunmaktadır. Bu odalar L şeklinde dizilmiştir. Üçüncü katta ise yine geniş bir teras ve iki oda bulunmaktadır. Bu iki odanın arasında bulunan koridordan yukarıya dar ve tunelimsi bir merdivenle üçüncü kata çıkılmaktadır. Bu kata çıkıldığında yine geniş bir teras vardır. Fakat burdaki teras odaların önünde-güneyinde değil batı-yan tarafındadır. Bu tek odanın giriş kapısının bulunduğu koridorda küçük bir cumba vardır. Bu kattan odanın damına çıkılabilmektedir. Dama çıkıldığında binanın yapıldığı tepenin yüksekliği ve binanın üçkatlı oluşu nedeniyle tüm Midyat görülmektedir. Konukevinin aclusunda bulunan ve mutfak amacıyla kullanılan yapının içinde su kuyusu da bulunmaktadır. Konukevi dizilerde mekan olarak kullanılmasıyla da bilinmektedir.
Midyat guest house
No:31 Cumhuriyet Caddesi
Midyat Devlet Konukevi - Mardin Midyat Konukevi üç katlı bir evdir. Midyat Kaymakamlığı tarafından satın alınmıştır. En alt kat anakayanın oyulması ile elde edilmiş bir oda ve onun ön-bitişiğine eklenmiş bir bölümden oluşmaktadır. İkinci katta geniş bir teras ile üç oda bulunmaktadır. Bu odalar L şeklinde dizilmiştir. Üçüncü katta ise yine geniş bir teras ve iki oda bulunmaktadır. Bu iki odanın arasında bulunan koridordan yukarıya dar ve tunelimsi bir merdivenle üçüncü kata çıkılmaktadır. Bu kata çıkıldığında yine geniş bir teras vardır. Fakat burdaki teras odaların önünde-güneyinde değil batı-yan tarafındadır. Bu tek odanın giriş kapısının bulunduğu koridorda küçük bir cumba vardır. Bu kattan odanın damına çıkılabilmektedir. Dama çıkıldığında binanın yapıldığı tepenin yüksekliği ve binanın üçkatlı oluşu nedeniyle tüm Midyat görülmektedir. Konukevinin aclusunda bulunan ve mutfak amacıyla kullanılan yapının içinde su kuyusu da bulunmaktadır. Konukevi dizilerde mekan olarak kullanılmasıyla da bilinmektedir.
vandan 300 km uzaklikta
Midyat Eski Tarihi Evleri
vandan 300 km uzaklikta
harika bir yer mardin midyat beyaz su
Midyat Beyazsu Habip Usta'nın Yeri
harika bir yer mardin midyat beyaz su

Semtler

Van
Midyat